Download Bộ đề thi tham khảo THPT Quốc gia của Bộ GD-ĐT & đáp án mẫu

Bộ đề thi do Bộ GD&ĐT công bố trên cơ sở chương trình đã tinh giản trước đó, gồm các môn: Toán học, Ngữ văn, bài thi Khoa học Tự nhiên, bài thi Khoa học xã hội, bài thi Ngoại ngữ.

Theo Bộ GD&ĐT, đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 phù hợp việc tinh giản nội dung, làm cơ sở cho thầy trò yên tâm, ôn luyện.

Các đơn vị chuyên môn đã tập trung rà soát, điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; lựa chọn các chủ đề có thể tích hợp của từng môn học hoặc liên môn.

Đề thi nhằm đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học dài ngày, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh, giảm tải chương trình từ 5-7 tuần để vừa đảm bảo mục tiêu giáo dục, vừa phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường.

Bộ công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 làm định hướng cho nhà trường tổ chức dạy học. Giáo viên và học sinh không nên quá lo lắng.

1. Bài thi Toán học >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Toán

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Toan.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

2. Bài thi Ngữ văn  >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Ngữ văn

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Ngu-van-docx.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

3. Bài thi Ngoại ngữ

Môn thi thành phần Tiếng Anh >>Tải về<<

Môn thi thành phần Tiếng Đức >>Tải về<<

Môn thi thành phần Tiếng Nga >>Tải về<<

Môn thi thành phần Tiếng Nhật >>Tải về<<

Môn thi thành phần Tiếng Pháp >>Tải về<<

Môn thi thành phần Tiếng Trung >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Tiếng Anh

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Tieng-Anh.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

Môn thi thành phần Vật lí >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Vật lí

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Vat-ly.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Môn thi thành phần Hóa học >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Hóa học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Hoa-hoc.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Môn thi thành phần Sinh học >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Sinh học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Sinh-hoc.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

5. Bài thi Khoa học xã hội:

Môn thi thành phần Lịch sử >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Lịch sử

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Lich-su.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Môn thi thành phần Địa lí >>Tải về<<

Gợi ý giải đề Địa lí

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/Dia-ly.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Môn thi thành phần Giáo dục công dân >>Tải về<<

Gợi ý giải đề GDCD

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/GDCD.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Download toàn bộ Đề thi tham khảo >>Tải về<<

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)