fbpx

Checklist chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đào tạo, sự kiện

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: Checklist chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đào tạo, sự kiện Sử dụng: Giảng viên; Quản lý đào tạo Thời gian áp dụng: từ…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên nhóm .
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bình luận
Shares