fbpx

Mẫu phiếu đánh giá bài giảng

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: mẫu phiếu đánh giá bài giảng Sử dụng: Giảng viên,…

Mẫu phiếu thông tin đào tạo

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: mẫu phiếu thông tin đào tạo Sử dụng: Người tổ…

Thông tin liên hệ thành viên nội bộ

[Nội dung dành riêng cho thành viên nội bộ Vinskills] Thông tin liên hệ cá nhân…

Mẫu phiếu tổng kết chương trình đào tạo

[Tài liệu nội bộ VINSKILLS] Mẫu phiếu tổng kết chương trình đào tạo bao gồm nội…

Quy định, quy trình Phòng Đào tạo

Tổng hợp quy định, quy trình phòng Đào tạo bao gồm: Tiêu chuẩn tác phong giảng…

Quy định nội bộ VINSKILLS

Nôi quy công ty áp dụng cho thành viên nội bộ của Vinskills. Nôi quy được…

Thông tin liên hệ các sản phẩm, dịch vụ

[Nội dung chỉ dành cho nội bộ VINSKILLS] Thông tin các đơn vị cung cấp dịch…

Hướng dẫn hòa nhập: 90 ngày làm việc đầu tiên

Tài liệu hướng dẫn thành viên mới nhanh chóng hòa nhập môi trường và công việc…

Mô tả công việc các vị trí Phòng Đào tạo

Hệ thống mô tả công việc nội bộ các vị trí bộ phận Đào tạo của…

Tiêu chuẩn tác phong giảng viên, giáo viên

Quy định tiêu chuẩn cần đạt của giảng viên, giáo viên đào tạo kỹ năng sống…

Sử ký

Quá trình trước thành lập Quá trình từ khi thành lập Các kết quả nổi bật…

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Vinskills

Hướng dẫn thành viên đăng nhập hệ thống nội bộ Đăng nhập Email cá nhân Địa…