Không phải Toán hay Văn, trên thế giới có 9 môn học mang đến cho trẻ trải nghiệm thực tế và trí tuệ cảm xúc

Nhớ lại lúc còn đi học, nhiều người trong chúng ta hẳn sẽ thừa nhận rằng…

Chương trình giáo dục mới: phát triển 5 phẩm chất và 10 năng lực của học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông mới đưa ra yêu cầu cần đạt về 5 phẩm…

Không bắt buộc giáo viên phải có bằng sư phạm ngay khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020

Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020 sẽ mang đến nhiều thay…

4 quy tắc giáo dục trẻ em của thế kỷ 21

Các nghiên cứu khác nhau đã cho chúng ta thấy học thuộc lòng không phải là…

10 điều đáng học hỏi từ nền giáo dục Nhật Bản

1. Cách cư xử và giao tiếp là quan trọng nhất Học sinh Nhật Bản không…

Dạy học bằng phương pháp “Học qua trải nghiệm” hiệu quả với công thức 5T

Lịch sử “Giáo dục trải nghiệm” Hơn 2000 năm trước, Khổng Tử (551-479 TCN) đã nói:…