Bộ GD-ĐT công bố hướng dẫn chi tiết giảm tải chương trình học các cấp

Chiều 31-3, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

Việc cắt giảm theo nguyên tắc yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học, chỉ tinh giản nội dung nâng cao, trùng lặp giữa các môn học. Một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng.

chi tiết giảm tải chương trình cho học sinh các cấp

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT với bậc trung học, các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp với đặc thù môn học. Đối với các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, các trường chủ động điều chỉnh nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn.

Bộ GD-ĐT quy định các trường không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung được ghi chú “không dạy”, “không làm”, “không thực hiện”.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện công văn 4612 về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục theo hướng  phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Xem chi tiết tinh giản chương trình ở các môn trong các tài liệu dưới đây.

Chương trình giảm tải THCS và THPT

Công nghệ THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/cong-nghe-thcs-1585651012750.pdf” download=”all”]

Công nghệ THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/cong-nghe-thpt-1585651025218.pdf” download=”all”]

Địa lý THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/dia-li-thcs-1585651041212.pdf” download=”all”]

Địa lý THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/dia-li-thpt-1585651052605.pdf” download=”all”]

Giáo dục công dân THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/gdcd-thcs-1585651064360.pdf” download=”all”]

Giáo dục công dân THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/gdcd-thpt-1585651076571.pdf” download=”all”]

Hóa học THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/hoa-hoc-thcs-1585651089820.pdf” download=”all”]

Hóa học THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/hoa-hoc-thpt-1585651101186.pdf” download=”all”]

Ngữ văn THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/ngu-van-thcs-1585651117102.pdf” download=”all”]

Ngữ văn THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/ngu-van-thpt-1585651131598.pdf” download=”all”]

Sinh học THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/sinh-thcs-1585651153695.pdf” download=”all”]

Sinh học THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/sinh-thpt-1585651163880.pdf” download=”all”]

Tiếng Anh THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-anh-thcs-1585651174132.pdf” download=”all”]

Tiếng Anh THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-anh-thpt-1585651187541.pdf” download=”all”]

Tiếng Nga THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-nga-thcs-1585651200239.pdf” download=”all”]

Tiếng Nga THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-nga-thpt-1585651212793.pdf” download=”all”]

Tiếng Nhật THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-nhat-thcs-1585652593950.pdf” download=”all”]

Tiếng Nhật THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-nhat-thpt-1585652612212.pdf” download=”all”]

Tiếng Pháp THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-phap-thcs-1585652557958.pdf” download=”all”]

Tiếng Pháp THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-phap-thpt-1585652571052.pdf” download=”all”]

Tiếng Trung THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-trung-thcs-1585652630231.pdf” download=”all”]

Tiếng Trung THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-trung-thpt-1585652644877.pdf” download=”all”]

Tin học THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tin-hoc-thcs-1585651227868.pdf” download=”all”]

Tin học THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/tin-hoc-thpt-1585651239884.pdf” download=”all”]

Toán THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/toan-thcs-1585651254640.pdf” download=”all”]

Toán THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/toan-thpt-1585651267248.pdf” download=”all”]

Vật lý THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/vat-li-thcs-1585651278992.pdf” download=”all”]

Vật lý THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/vat-li-thpt-1585651291296.pdf” download=”all”]

Chương trình giảm tải tiểu học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/03/phu-luc-kem-theo-cv-so-1125-ngay-31-3-2020-da-chuyen-doi-1585651715212.pdf” download=”all”]