Báo cáo của UNICEF đánh giá tác động của Covid-19 đối với trẻ em và gia đình Việt Nam

Đánh giá nhanh này là một phần trong chương trình hỗ trợ toàn diện của UNICEF Việt Nam đối với Chính phủ Việt Nam trong việc cung cấp thông tin và bằng chứng cho công tác hoạch định chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19.

Đánh giá được nhóm nghiên cứu chuyên môn từ Đại học Y tế Công cộng thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng, Giáo sư Hoàng Văn Minh và sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu chính là Bác sỹ Trần Thi Phụng và Thạc sỹ Nguyễn Bảo Ngọc.

Đặc biệt trong báo cáo lần này, VINSKILLS vinh dự được nhắc tới trong báo cáo vai trò hỗ trợ cộng đồng, giáo dục trẻ em.

Quý vị có thể xem báo cáo tại đây:

[embeddoc url=”https://www.unicef.org/vietnam/sites/unicef.org.vietnam/files/2020-08/Covid%2019%20unicef%20TV.pdf” download=”all”]

(Nguồn: UNICEF)