Hướng dẫn hòa nhập: 90 ngày làm việc đầu tiên

Tài liệu hướng dẫn thành viên mới nhanh chóng hòa nhập môi trường và công việc của VINSKILLS.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/90-ngay-dau-tien-cua-nhan-su-moi.pdf” download=”all”]