Download 60 mẫu Sơ đồ tư duy bằng Powerpoint miễn phí

Xin gửi quý thầy, cô 60 mẫu Mindmap – Sơ đồ tư duy bằng Powerpoint để sử dụng trong các bài giảng giúp học sinh hứng thú hơn với các bài học.

Dưới đây là phần 1 với 20 mẫu đầu tiên:

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2021/01/60-mau-Mindmap-p1.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Nhận trọn bộ 60 mẫu Sơ đồ tư duy bằng Powerpoint tại đây: http://bit.ly/60mauslide