Chi tiết hướng dẫn tinh giản 10 môn học trong năm học mới

Nhiều nội dung chương trình ở bậc trung học vừa được Bộ GD-ĐT công bố sẽ không dạy, hoặc đưa về dạng khuyến khích tự học, tự đọc.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành – vụ trưởng Vụ giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), lần tinh giản chương trình này không giống với thời điểm học kỳ 2 năm học trước, vì không phải tinh giản là giải pháp tình thế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà là tinh giản những nội dung trùng lặp, không cần thiết nhằm tăng quỹ thời gian năm học để các nhà trường linh hoạt triển khai các hình thức tổ chức dạy học đa dạng, chủ động xây dựng các chủ đề dạy học, điều chỉnh cách đánh giá học sinh.

Việc này cũng giúp các thầy cô giáo chú ý hơn đến việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà, hướng dẫn tự đọc, tự đọc trước tài liệu trước khi đến lớp…

Định hướng này đã thể hiện trong công văn 4612 ban hành hơn 3 năm trước, nhưng do có nhiều cơ sở giáo dục còn lúng túng, chưa chủ động nên Bộ GD-ĐT đã rà soát, công bố chương trình tinh giản thống nhất trên cả nước để thuận lợi trong thực hiện.

Nội dung tinh giản vừa công bố bao gồm 10 môn học sẽ điều chỉnh nội dung dạy học, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Nguyên tắc chung là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục.

Đặc biệt, các nội dung ghi: “Không dạy; đọc thêm; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự làm; khuyến khích học sinh tự thực hiện” sẽ không kiểm tra, đánh giá học sinh.

Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học mới, Sở GD-ĐT các tỉnh sẽ chỉ đạo cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

Cụ thể các môn được tinh giản như sau:

Môn Toán

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/toan-1598680868360.pdf” download=”all”]

Môn Vật lý

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/vat-li-1598680868351.pdf” download=”all”]

Môn Hóa học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/hoa-hoc-1598680868356.pdf” download=”all”]

Môn Sinh học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/sinh-hoc-1598680868346-1.pdf” download=”all”]

Môn Ngữ văn

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/ngu-van-1598680868359.pdf” download=”all”]

Môn Lịch sử

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/lich-su-1598680868357.pdf” download=”all”]

Môn Địa lý

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/dia-li-1598680868354.pdf” download=”all”]

Môn Giáo dục công dân

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/gdcd-1598680868355.pdf” download=”all”]

Môn Tin học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/tin-hoc-1598680868349.pdf” download=”all”]

Môn Công nghệ

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/cong-nghe-1598680868352.pdf” download=”all”]

 

(Nguồn: Báo Tuổi trẻ)