10 kỹ năng quan trọng nhất cần có của người lao động trong tương lai

Người lao động phải chuẩn bị cho một tương lai tự động hóa. Năm 2018, 71% số giờ làm việc được thực hiện bởi con người và 29% được thực hiện bằng máy móc; tuy nhiên, đến năm 2022, chỉ có 58% số giờ làm việc sẽ được thực hiện bởi con người, trong khi 42% sẽ dựa trên máy móc.

Với việc máy móc sẽ đảm nhận nhiều công việc của con người trong tương lai, mọi người phải chuẩn bị đầy đủ cho các kỹ năng sẽ có liên quan tại thời điểm đó. Các kỹ năng quan trọng nhất của con người vào năm 2022 gồm tư duy phản biện và phân tích, giải quyết vấn đề phức tạp, lãnh đạo và khả năng tác động xã hội, trí tuệ cảm xúc, học tập chủ động và có chiến lược.

Tất nhiên, không phải tất cả các công việc sẽ được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng con người phải lưu ý rằng hầu hết các tác vụ thủ công sẽ được tự động hóa.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tập trung tiếp tục việc sáng tạo công nghệ về trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, các phương tiện tự lái, công nghệ nano, công nghệ tái tạo, máy tính lượng tử, công nghệ sinh học và nhiều nội dung khác. Toàn bộ những sáng tạo này đang dẫn tới sự thay đổi và phát triển của cả đời sống mỗi cá nhân từng ngày và các hoạt động của doanh nghiệp.

Với những công nghệ mới được tạo ra, các kỹ năng cần có của người lao động cũng đang thay đổi. Vì vậy, việc nắm bắt và đạt được những kỹ năng mà kỷ nguyên công nghiệp mới yêu cầu là rất quan trọng.

(Nguồn: NDH và Cafebiz)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *