Tài liệu về Chỉ số cá nhân Pytago

Chỉ số cá nhân – Nhân số học là việc nghiên cứu ý nghĩa, biểu tượng của các con số và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống con người. Là sự khám phá tri thức, tính kết nối giữa những con số với con người, sự kiện trên thế giới và cuộc sống đời thường nói chung.

Từ sự liên quan này sẽ dẫn đến sự liên quan khác, khi chúng ta có được tên và ngày sinh, chúng ta đã có thể tính toán các con số và cho ra những kết quả về đặc điểm tính cách, khao khát riêng, sức mạnh và số phận của mỗi người.

Những người tin vào Chỉ số cá nhân – Nhân số học cho rằng những con số là phương thức rõ ràng nhất xác định ta là ai ngay từ khi sinh ra, những bài học ta cần phải trải qua và thử thách ta cần phải đối mặt.

Có thể nói Chỉ số cá nhân – Nhân số học chính là tấm gương phản chiếu hành trình của một con người dưới dạng con số.

Tài liệu về chỉ số cá nhân Pytago

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/02/Nhan-so-full.pdf” download=”all”]

Tài liệu đọc về Số đường đời (Số chủ đạo)

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/02/So-duong-doi.pdf” download=”all”]

Tài liệu đọc về Biểu đồ ngày sinh

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/02/Bieu-do-ngay-sinh.pdf” download=”all”]

Tài liệu đọc về Mũi tên trong biểu đồ ngày sinh

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/02/Mui-ten-trong-so-do-ngay-sinh.pdf” download=”all”]

Nguồn tham khảo:

MC Lê Đỗ Quỳnh Hương

Kênh Youtube: BẤM ĐỂ XEM VIDEO

Facebook: BẤM ĐỂ ĐỌC CÁC BÀI VIẾT

Một số công cụ (tiếng Anh)

Numeroscop: https://numeroscop.net

Astroseek: Xem số Sứ mệnh (Họ và tên)

Astroseek: Xem số Đường đời (Ngày sinh), biểu đồ ngày sinh